ALFA Fettavskiljare

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong och finns i alternativt utförande med inbyggd sand och slamavskiljare.

Avskiljaren är avsedd för fettförorenat spillvatten som kommer från exempelvis slakterier, mejerier,glass- och margarinfabriker, restaurangkök och bagerier.

ALFA Fettavskiljare finns i nominell storlek (NS) 2-15 vilket normalt motsvarar kapaciteten i l/s.

ALFA Fettavskiljare är utförda och provade enligt tysk norm DIN 4040 samt i tillämpliga delar enligt pr EN 1825.

Häften & Symboler