ALFA Qmax Dagvattenränna
>
>
ALFA Qmax Dagvattenränna

qmax-dagvattenrannaALFA RÖR AB lanserar ett helt nytt system för ytavvattning på stora hårdgjorda ytor såsom hamnar, parkeringar och stadsmiljöer. Vi har skapat en dagvattenränna med stor kapacitet som kan anläggas med valfritt fall, från två promille på packad bädd utan understoppning och den kräver ingen under- eller kringgjutning. Resultatet innebär en effektivare avvattning med stort avstånd mellan sandfångsbrunnar och utloppsledningar.

Produktdata och beskrivningstext, se häfte: Qmax Dagvattenränna – QR

Fördelar med ALFA Qmax Dagvattenränna gentemot konventionella avvattningsrännor:

• Ingen undergjutning
• Snabbare och enklare läggning
• 1 Qmax-ledning ersätter 2 ledningar
• Bästa totalekonomi
• Långa avstånd mellan brunnar
• Få utlopp till samlingsledning
• Stora slamfång (valfri storlek)
• Stort avstånd mellan ränndalarna (linjerna i linjeavvattning)
• Bra självrensning vid 2 ‰ fall (Di = 150 mm)
• Stor hydraulisk kapacitet, motsvarande DN 400
• Kan fungera som fördröjningsmagasin, ca 20 m3 /100 m ledning

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart