ALFA Qmax
>
>
ALFA Qmax

<strong><a href=”http://www.alfaror.se/wp-content/uploads/2015/08/qmax.jpg”><img class=”alignright wp-image-61″ src=”http://www.alfaror.se/wp-content/uploads/2015/08/qmax.jpg” alt=”qmax” width=”400″ height=”262″ /></a>ALFA Qmax är fogtäta oarmerade betongrör med äggformat tvärsnitt.</strong>
<strong> Det äggformade tvärsnittets fördelar är främst att den lilla radien i botten gör att röret får en betydligt bättre självrensningsförmåga vid små flöden samtidigt som röret klarar stora flöden. Dessutom är äggformen gynnsam för lastupptagnings förmågan.</strong>

Rören finns i dimensionerna:
300/450 med hållfasthetsklass 500 och 500/750 med hållfasthetsklass 350.
Rören är avsedda för täta självfallsledningar till spill- och dagvatten.
Rören används även för linjeavvattning, då är rören försedda med öppning i hjässan för gallerbetäckning. <a href=”http://www.alfaror.se/alfa-qmax-dagvattenranna/” target=”_blank” rel=”noopener”>Se mer</a>.

Rören tillverkas i längderna 2000 och 750mm
Tillhörande brunnar med valfritt stalp och vinkel kan erhållas på beställning.

Häften &amp; Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart