ALFA Reningsverk typ BAGA Easy
>
>
ALFA Reningsverk typ BAGA Easy

enskilt_avlopp2Reningsverk med enkel och beprövad teknik för höggradig rening av hushållsspillvatten.
Standardutförande för ett eller två hushåll. Större anläggningar dimensioneras på begäran.
Hög reningsgrad – i vårt nordiska klimat
Reningsverket klarar och överträffar Naturvårdsverkets krav för hög skyddsnivå enligt allmänna råd NFS 2006:7. Detta gäller även vid provning vid vattentemperatur 8–9°C.

Funktion
Den patenterade tekniken innebär att när nivån stiger i slamavskiljaren så startar pumpen som pumpar ut behandlat vatten till biobädden.
Samtidigt tillförs flockningsmedel flödesproportionellt direkt i slamavskiljaren och blandas med inkommande vatten i inloppscylindern
vilket gör att föroreningar såsom fosfor och organiska ämnen sjunker till
botten. Ett renspolningsbart filter hindrar att eventuella flockar kommer ut i bädden.

Konstruktionen gör att reningen fungerar omedelbart när verket tas i bruk även om det inte använts under en längre period såsom förhållandet
är vid exempelvis fritidsboende.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart