ALFA Slamavskiljare typ BAGA
>
>
ALFA Slamavskiljare typ BAGA

enskilt_avloppSlamavskiljare för hushållsspillvatten, i standardutförande för ett eller två hushåll.
Större avskiljare dimensioneras på begäran.

Visste du att …
slamavskiljarens konstruktion medför ojämförligt bättre partikelavskiljning
än en traditionell 3-kammarbrunn. Men detta är inte allt.
Den inbyggda pumpbrunnen kan lätt förses med utloppspump. Genom
pumpning fördelas vattnet jämnare över bädden vilket ökar dess livslängd.
Färdiga paketlösningar finns med pump, nivåbrytare och rörkopplingar.
Slamavskiljaren kan – vid nyanläggning eller senare – kompletteras med
reningsutrustning för att bli ett ALFA Reningsverk typ BAGA Easy.
I detta fall skall alltid en biobädd av nedanstående utförande användas.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart