ALFA Qmax

qmaxALFA Qmax är fogtäta oarmerade betongrör med äggformat tvärsnitt.
Det äggformade tvärsnittets fördelar är främst att den lilla radien i botten gör att röret får en betydligt bättre självrensningsförmåga vid små flöden samtidigt som röret klarar stora flöden. Dessutom är äggformen gynnsam för lastupptagnings förmågan.

Rören finns i dimensionerna:
300/450 med hållfasthetsklass 500 och 500/750 med hållfasthetsklass 350.
Rören är avsedda för täta självfallsledningar till spill- och dagvatten.
Rören används även för linjeavvattning, då är rören försedda med öppning i hjässan för gallerbetäckning. Se mer.

Rören tillverkas i längderna 2000 och 750mm
Tillhörande brunnar med valfritt stalp och vinkel kan erhållas på beställning.

Häften & Symboler