Alfa Rensbrunn

rensbrunnALFA Rensbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning.

Brunnen används till täta självfallsledningar för spill och dagvatten. Den används normalt på servisledning vid tomtgräns för rensning med utrustning som kan manövreras från markytan.

ALFA Rensbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och röranslutning.

Bottendel av betong finns för plast- eller betongrörsanslutning.

Häften & Symboler