Passdelar

passdelarPassdelarnas användningsområde är förhöjningsramar och bottenplattor av betong för nivåreglering till fasta betäckningar, avstängnings- och brandpostanordningar.

Häften & Symboler