Pumpstationer

Stationerna är tillverkade av betong med gummifog enl. SS-EN 681-1. De uppfyller kraven i EUs Maskindirektiv.
När servicebyggnad används så levereras stationen med ventilerna uppdragna i denna och byggnadens golv ersätter då den plana betongöverdelen.
Standardmodell med följande alternativ kan erhållas:
– Bottendel DN 1500 eller 2000 (invänd. diam.)
– Isolerad lucka och säkerhetsgaller av aluminium
– Ventilationsrörsanslutning DN 110
– Kabelrörsanslutning DN 110
– Apparatskåp med stativ för utv. montage på station
– Automatikutrustning med styrning via nivåvippor
– 2 st pumpar Flygt NP 3085, NP 3102 eller NP 3127
– 2 st kopplingsfötter Flygt
– 4 st gejderrör av rostfritt stål
– 2 st lyftkättingar av rostfritt stål
– Inloppsanslutning max 300 mm gäller för bottendel
DN 1500 och max 400 mm för bottendel DN 2000
– Tryckrör DN 80, 100 eller 150 av rostfritt stål SIS
2333 med vfz flänsförband
– 2 st kulbackventiler
– 2 st mjuktätande avstängningsventiler
Extra utrustning kan erhållas såsom bräddavlopp, tryckstyrning
av pumpar eller utkragning av bottendel
som förankring vid extremt högt grundvatten.

Häften & Symboler