ALFA Systemet

Rör & Brunnar – Avskiljare – Vattenrening

ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden

ALFA RÖR AB

Sedan ALFA Rör startades 1966 har Alfa rör legat i framkant avseende utveckling av produkter och kvalité. Exempel på utvecklade produkter  är PG Röret där Alfa utvecklade ett nytt fog-system tillsammans med Forsheda, PG-fogen som är fastgjuten i rören säljs nu i hela värden av Trelleborg som kanske anses av många som den bästa fogen i värden.  PG fogen har sedan mer och mer används av konkurrenter i Sverige och som gör att Betongrör bättre passar mellan vi betongrörsleverantörer.

Med den verksamhet som finns kvar 2023 har vi samma mål med utveckling och ska fortsätta hålla hög kvalité, bra service.

Vi ska båda Benders och Dahlgrens Cementgjuteri arbeta med att utveckla Alfa rör för att vara  betydande aktörer i Sverige.

Våra produkter

Nyheter

Försäljning

ALFA-systemet

Alfasystemet omfattar både rör, brunnar och färdiga anläggningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter.

Det finns exempelvis anläggningar för att:
Pumpa renvatten eller avloppsvatten – Avskilja slam, olja och fett ur avloppsvatten – Rena spillvatten från enskilda hushåll eller större gruppbebyggelse. ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade av betong.

Om materialet Betong

ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade i betong!

ALFA Rör AB

Alfa Rör AB är ett marknads- och utvecklingsbolag för va-system på den svenska marknaden.
Alfa Rör AB ägs idag av fyra stycken betongvarufabrikanter från Skellefteå i norr till Lund i söder som säljer och producerar ALFA VA-produkter.

För ytterligare information och priser på våra produkter, kontakta närmaste försäljningskontor, se kartan nedan. Adresser m.m. hittar ni under ”Kontakt”.
ALFA RÖR AB kan tyvärr inte svara på priser, lager och leveranstider.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart