Om betong

>
Om betong

Konsten att av sten – återigen göra sten- har varit känt i 1000-tals år. Många byggnadsverk av betong, från vår tideräknings början, står sig ännu i denna dag. Önskade egenskaper såsom hållfasthet och vattentäthet kan, vid modern betongtillverkning, kontrolleras genom att variera betongens sammansättning. I dag finns det betongledningar som fortfarande är i drift sedan mitten på 1800-talet. Betong är därmed ett beprövat material som är väl lämpat för va-anläggningar som normalt skall fungera i 150 år.

Utgångsmaterialet utgörs av cement, sand, sten, vatten och luft i bestämda proportioner. Ingredienserna blandas till betong med lågt vattencementtal vilket normalt är 0,40. Resultatet blir en tät och beständig betong.

Fogarna i ett modernt betongrör skall klara täthetskraven under ledningens hela funktionstid.

bygga-betongDe är därför konstruerade för att kunna följa markens naturliga rörelser. Styvhetern hos betongrören gör att det inte uppstår någon okontrollerad deformation av rörtvärsnittet. Detta ger betryggande säkerhet mot läckage och förhindrar rotinträngning.

• Betongrörens ungefärliga livslängd är 150 år, under gynnsamma förhållanden kanske ännu längre. Bara i undantagsfall är mark- och vattenförhållandena sådana att kemiska angrepp förkortar livslängden.

• Starka och täta Betongrör är tjockare och styvare än rör av andra material och tål därför mera slitage, de är även täta och starka. Motståndskraften mot tryck och yttre påverkan är stor. Med de metoder och hjälpmedel man använder sig av idag för att lägga ledningar är det inte heller någon nackdel att rören är tunga, närmast en fördel då de ligger still där man lagt dem. Betongens hållfasthet gör att produkterna utan extra förstärkningsåtgärder kan läggas under trafikerad yta. Standardrör klarar 8-12 m fyllningshöjd vid läggning i järnvägsbank.

• Energiåtgången vid tillverkning av betongrör är låg i jämförelse med andra material, detta gäller också om man jämför energiåtgången under rörets hela livslängd.

• Under både tillverkning och användning är utsläpp av oönskade ämnen mycket låg jämfört med andra rörmaterial. Även vid ledningsbyggande är miljöbelastningen låg i jämförelse med andra rörmaterial, då det ofta går att använda de schaktmassor som finns på platsen istället för att frakta massor fram och tillbaka.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart