Rena vatten

>
Rena vatten

rena_vattenEtt stort sortiment avskiljar- och reningsanläggningar -var och en med sitt eget användningområde- används vid aktuella reningsbehov eller i förebyggande syfte. ALFAsortimentet har kompletta anläggningar med följande funktioner:

• Sand och slamavskiljare
• Vattenåtervinningsanläggningar för fordonstvättar
• Oljeavskiljare för spill eller dagvatten för olika behov av reningsgrad
• Magasin för flödesutjämning

Avskiljare bör installeras om spillvattnet innehåller mer än obetydliga mängder bensin, olja eller slam som medför risk för avsättning, se boverkets byggregler BBR 94 avsnitt 6:6211. Standardsortimentet av avskiljare täcker in de vanligast förekommande användningsområdena.

Pumpstationer, utjämningsmagasin och andra typer av avskiljare offereras på begäran. Moduluppbyggnaden gör att de lätt kan anpassas för skiftande behov och ger möjlighet till framtida utbyggnad.

Avskiljaranläggningar

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart