Miljö

>
Miljö

ALFA va-produkter bidrar till en bättre miljö genom att i täta ledningar leda bort och rena avloppsvatten.

miljoVärdet av denna självklara funktion blir inte mindre av att den sker under markytan och inte syns. Den första miljöfrämjande åtgärden är därför att välja rätt ALFA-produkt.

Hur ställer det sig då med produkternas egen miljöpåverkan? Byggvarudeklarationer ger svar på den frågan och gör det möjligt att jämföra olika byggmaterial. Till grund ligger livscykelanalyser (LCA) som beskriver produktens miljöpåverkan alltifrån tillverkningen till dess den är uttjänt.

ALFA RÖR ABs byggvarudeklarationer hittar ni här!

Tillgängliga studier visar att hantering av schaktmassor vid anläggningsarbetet ger det största bidraget till miljöpåverkan oavsett rörmaterial. Slutsatsen är att schaktmassor bör flyttas om så lite som möjligt och helst återanvändas. Detta är gynnsamt vid användning av betongrör eftersom de tål återfyllning med ett visst mått av sten.

Med tanke på arbetsmiljön i byggskedet så finns det ett väl anpassat verktygssortiment som underlättar ledningsbyggandet. Kulankarsystemet gör att man med ett enkelt kättningverktyg kan hantera och montera både rör och brunnar.

Med produktionsdata från tre betongrörfabriker som utgångspunkt, har CIT (Chalmers Industriteknik) genomfört en fullständig livscykelanalys för en avloppsledning av betongrör.
Hämta en kortfattad sammanfattning här!

 

bastaALFA Standardrör och Brunnar är BASTA registrerade.
BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se bastaonline.se

 

 

ALFA Standardprodukter är bedömda hos byggvarubedomningen.se
Rör och rördelar. BVB ID: 54556
Brunnar och brunnsdelar. BVB ID: 9675
Avskiljaranläggningar. BVB ID: 9674

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart