Företaget

>
Företaget

ALFA RÖR AB – 50 år av samlad erfarenhet

foretaget

ALFA RÖR AB bildades 1966 då 13 betongrörsföretag gick samman i ett gemensamt bolag för produktutveckling och marknadsföring. Detta var en följd av 60-talets expansiva byggande och samhällets ökande krav på miljövänliga avloppsanläggningar.

Den första nya produkten som introducerades var ALFA-röret. Det var ett armerat rör med gummiringstätade fogar. Därefter utvidgades sortimentet med gummiringsfogade brunnar och 1972 fullbordades det täta systemet med ett oarmerat rörsortiment.

ALFA PG-röret som såg dagens ljus 1979 representerade ett nytänkande vid anläggning av betongrörsledningar. Röret har prefabricerad glidfog så kallad PG-fog, där tätningsringen är fastgjuten i muffen. PG-fogen har utvecklats av ALFA RÖR AB i samarbete med Trelleborg Pipe Seals och IBF i Danmark. PG-fogen är idag världspatenterad och säljs nu framgångsrikt över hela världen.

ALFA RÖR AB tog också tidigt initiativet till att utveckla verktyg som underlättar hantering och läggning av betongrören och brunnarna. Detta gör att ledningsbyggandet idag kan bedrivas mycket rationellt.

ALFA-sortimentet har utvecklats sedan starten 1966 till att idag även innehålla avskiljaranläggningar för rening av olje-, bensin- och fettförorenat dag- och spillvatten.

Idag ägs ALFA RÖR AB av delägarna:Benders Sverige AB och AB Dahlgrens Cementgjuteri

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart