Leda vatten

>
Leda vatten

leda_vattenMed ALFA-sortimentet av rör och brunnar kan ledningar byggas med upp till tre meters invändig diameter. Egentligen kallas det rörbroar från och med två meters diameter. Ändamålet är dock att leda vatten från punkt A till punkt B.

Standardsortimentet förändras i takt med produktutveckling och att nya normer blir gällande. Sortimentet av rör och brunnar följer därför aktuell braschstandard och täcker in de kombinationsmöjligheter som normalt behövs.

Av standardrör och brunnar tillverkas i sin tur produkter med nya funktioner såsom avskiljar- anläggningar och pump-stationer. Gummiringsfogade brunnar finns upp till 3,5 meters invändig diameter. De kan användas som täta behållare, förses med röranslutningar eller anpassas för särskilda ändamål- låt fantasin flöda fritt!

Rör & rördelar

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart