ALFA Systemet

Betongrör – Betongbrunnar – Miljö- & avskiljaranläggningar – Verktyg

ALFA VA-produkters breda modulsystem, kännetecknas av dess gummiringstätade och enhetliga fogar

ALFA RÖR AB

Sedan ALFA Rör startades 1966 har Alfa Rör legat i framkant avseende utveckling av produkter och kvalité. Exempel på utvecklade produkter  är PG-röret där Alfa utvecklade ett nytt fog-system tillsammans med Forsheda, PG-fogen som är fastgjuten i rören säljs nu i hela världen av Trelleborg och anses av många som den bästa fogen i världen.  PG-fogen har sedan mer och mer använts av konkurrenter i Sverige vilket gör att betongrör bättre passar mellan olika betongrörsleverantörer.

Vi ska båda, Benders och Dahlgrens Cementgjuteri, arbeta med att utveckla Alfa Rör för att vara  betydande aktörer i Sverige och med hög kvalité och bra service.

Våra produkter

Benders Sverige AB och Dahlgrens Cementgjuteri AB äger tillsammans ALFA RÖR.

Nyheter

Försäljning

ALFA-systemet

Alfasystemet omfattar både rör, brunnar och färdiga anläggningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter.

Det finns exempelvis anläggningar för att:
Pumpa renvatten eller avloppsvatten – Avskilja slam, olja och fett ur avloppsvatten – Rena spillvatten från enskilda hushåll eller större gruppbebyggelse. ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade av betong.

Om materialet Betong

ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade i betong!

ALFA Rör AB

Alfa Rör AB är ett marknads- och utvecklingsbolag för va-system på den svenska marknaden.
Alfa Rör AB ägs idag av två stycken betongvarufabrikanter från Skellefteå i norr till Lund i söder som säljer och producerar ALFA VA-produkter.

För ytterligare information och priser på våra produkter, kontakta närmaste försäljningskontor.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart