ALFA Systemet

Rör & Brunnar – Avskiljare – Vattenrening

ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden

ALFA RÖR AB

ALFA-sortimentet har utvecklats sedan starten 1966 till att idag även innehålla avskiljaranläggningar för rening av olje-, bensin- och fettförorenat dag- och spillvatten.
I och med samarbetet med BAGA International som inleddes 1998 ingår även reningsverk för rening av dag och spillvatten från enskilda hushåll, vattenföreningar, industri, bilvårdsanläggningar och lakvatten m.m. i ALFA-sortimentet.

Våra produkter

Nyheter

Försäljningskontor

AB Dahlgrens Cementgjuteri – Skellefteå – 0910-77 02 80

Meag Va-system AB – Stora Skedvi – 010-455 24 50
Meag Va-system AB– Västerås – 010-455 24 70
Meag Va-system AB – Huddinge – 010-455 24 10
Meag Va-system AB – Hallsberg – 010-455 24 60
Meag Va-system AB – Vänersborg – 010-455 24 20

Visby Cementvaru AB – Visby – 0498-21 35 50

STARKA Betongindustrier – Kristianstad – 044-20 25 00
STARKA Betongindustrier – Lund – 044-20 25 00

ALFA-systemet

Alfasystemet omfattar både rör, brunnar och färdiga anläggningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter.

Det finns exempelvis anläggningar för att:
Pumpa renvatten eller avloppsvatten – Avskilja slam, olja och fett ur avloppsvatten – Rena spillvatten från enskilda hushåll eller större gruppbebyggelse. ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade av betong.

Om materialet Betong

ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade i betong!

ALFA Rör AB

Alfa Rör AB är ett marknads- och utvecklingsbolag för va-system på den svenska marknaden.
Alfa Rör AB ägs idag av fyra stycken betongvarufabrikanter från Skellefteå i norr till Lund i söder som säljer och producerar ALFA VA-produkter.

För ytterligare information och priser på våra produkter, kontakta närmaste försäljningskontor, se kartan nedan. Adresser m.m. hittar ni under ”Kontakt”.
ALFA RÖR AB kan tyvärr inte svara på priser, lager och leveranstider.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart