Byggvarudeklarationer

>
Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarerat va-system

Att byggvarudeklarera en produkt är en förutsättning för att konsumenterna skall få en kännedom om produktens miljöbelastning vid byggnationer. Dessutom är en sådan deklaration ett bra instrument att använda från samhällets sida för att skapa vettiga miljöregler. Den nu framtagna byggvarudeklarationen är utarbetad enligt riktlinjer från Byggsektorns Kretsloppsråd, Referensgruppen för Byggmaterial och gäller vårt armerade och oarmerade va-sortiment.

Underlaget till byggvarudeklarationen är hämtad ur en livscykelanalys som utförts av Chalmers Industriteknik på uppdrag av den nordiska betongindustrin. För att kunna ge en komplett bild av hur produkterna påverkar miljön behövs en studie över hela dess livslängd, det vill säga från råvaruuttaget genom produktion och driftskede till deponering, förbränning eller återvinning – alltså en livscykelanalys.

Byggvarudeklarationer enl. BVD 3

Rör och rördelar
Brunnar och brunnsdelar
Avskiljaranläggningar

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart