Tabell ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10