Tabell vägrör

>
Tabell vägrör
Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Öppnings-
area
m2
Bygg-
längd
l mm
Bredd
B mm
Gods
tjocklek
t mm
Vikt
ca
kg
Principskiss
Se trycksaker för
utförligare typritningar.
TRUMÖGA       LUTNING 1:1 vagror

V13 5000, V13 6000 och V13 8000
utgörs av cirkulära rör.

V11 2200 225 0,04 520 500 150 220
V11 3000 300 0,07 520 500 100 190
V11 4000 400 0,13 765 800 150 590
V11 5000 500 0,20 865 850 150 830
V11 6000 600 0,28 865 850 150 720
V11 8000 800 0,50 1015 1080 120 1150
LUTNING 1:3
V13 5000 500 0,20 2200 670 85 630
V13 6000 600 0,28 2200 770 85 850
V13 8000 800 0,50 2200 940 120 1680
LUTNING 1:3
V13 1000 1000 0,70 2470 1244 145 2450
V13 1200 1200 1,13 2860 1440 130 3200
V13 1400 1400 1,54 3350 1700 150 5400
LUTNING 1:2
V12 1600 1600 2,01 2600 1940 170 5700
V12 1800 1800 2,54 2880 2160 180 7400
V12 2000 2000 3,14 3200 2414 207 10400
TRUMÖGA MED SPÄNNSYSTEM LUTNING 1:1,5
V115 6000a) 600 0,28 900 800 100 510
V115 8000a) 800 0,50 1130 1040 120 975
V115 1000a) 1000 0,79 1370 1290 145 1690
V115 1200a) 1200 1,13 1550 1460 130 1975
V115 1400a) 1400 1,54 1770 1700 150 2945
V115 1600a) 1600 2,01 1980 1940 170 4330
a) Produktnummer avser komplett trumma inkl. trumögon och spännsystem. Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart