Läggningsanvisningar

ledningsbyggeLäggningsanvisningar för betongrör och brunnar

Modernt ledningsbygge med betongrör

Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat  de viktigaste momenten kring rörläggning och brunnsmontage. Vissa produktdata skiljer sig åt beroende på leverantör.

Läs mer i häftet (pdf)