ALFA Fettavskiljare
>
>
ALFA Fettavskiljare

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong och finns i alternativt utförande med inbyggd sand och slamavskiljare.

Avskiljaren är avsedd för fettförorenat spillvatten som kommer från exempelvis slakterier, mejerier,glass- och margarinfabriker, restaurangkök och bagerier.

ALFA Fettavskiljare finns i nominell storlek (NS) 2-25 vilket normalt motsvarar kapaciteten i l/s.

ALFA Fettavskiljare är beräknade enligt SS-EN 1825-1.

OBS! Häftet ej uppdaterat med nedanstående produktblad.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart