Avskiljare

>
Avskiljare
Sand- och slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten och används före fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning ALFA Sand- och slamavskiljare finns som standard upp till 10,2m3 våtvolym. Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog men med bottendel i ett stycke. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf…

ALFA Fettavskiljare

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong och finns i alternativt utförande med inbyggd sand och slamavskiljare. Avskiljaren är avsedd för fettförorenat spillvatten som kommer från exempelvis slakterier, mejerier,glass- och margarinfabriker, restaurangkök och bagerier. ALFA Fettavskiljare finns i nominell storlek (NS) 2-25 vilket normalt motsvarar kapaciteten i l/s. ALFA Fettavskiljare är beräknade enligt SS-EN 1825-1. OBS! Häftet ej uppdaterat med…

Tungmetallavskiljare

Ännu en avskiljaranläggning i betong från ALFA RÖR! Du får betongens långa livslängd tack vare en oöm och beständig konstruktion som passar i dåliga jordar eller där grundvattenytan står högt. Med en vikt som är nära de uppgrävda massorna står brunnen stadigt kvar – även vid tömning. Återfyll med de uppgrävda massorna, packning erfordras ej, för avskiljarens skull, om den…

Bypasslösningar

ALFA Koalescensoljeavskiljare med integrerat slamfång och bypass - KOAIBP ALFA Koalescensoljeavskiljare bypass, klass I, är en oljeavskiljare av betong med integrerat slamfång, automatisk avstängningsanordning och flödesreglerenhet. Separat sand- och slamavskiljare krävs inte. Avskiljaren användas i första hand till dagvatten där det ställs höga krav på reningsgrad. Den är också lämplig för vatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som kan bildas vid…

ALFA Lamelloljeavskiljare – Klass I och II

ALFA Lamelloljeavskiljare (LOA), klass 2, är en oljeavskiljare av betong kombinerad med sand- och slamavskiljare. Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd "bypass"-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskiljts. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwg Häfte Avskiljaranläggningar Tabell

ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOA), klass I

ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOA), klass I, är en oljeavskiljare av betong och används i kombination med separat sand- och slamavskiljare. KOAn är försedd med ett "filter" över utloppet som effektivt samlar ihop oljedropparna. Avskiljaren är främst avsedd för oljeförorenat spillvatten. Den är särskilt lämplig för avloppsvatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som exempelvis bildas vid högtrycksspolning eller pumpning. Den kan även användas…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart