Author Archive:

Läggningsanvisningar

ledningsbyggeLäggningsanvisningar för betongrör och brunnar

Modernt ledningsbygge med betongrör

Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat  de viktigaste momenten kring rörläggning och brunnsmontage. Vissa produktdata skiljer sig åt beroende på leverantör.

Läs mer i häftet (pdf)

12 goda anledningar att välja betong i avloppsledningsnätet

Vi måste sluta exprimentera med vår infrastruktur
VA-system skall fungera i 100 år!

Avloppssystem i betong är grundläggande i vår infrastruktur. Det är vanligt att våra kommuners avloppsnät till mer än 80% består av betongrör. Redan i mitten av 1800-talet började betongrör användasa och i mer än 150 år har de använts tack vare effektivt byggande, inbyggd styrka och hög beständighet.

Läs mer i häftet (pdf)

 

ALFA Qmax Dagvattenränna

qmax-dagvattenrannaALFA RÖR AB lanserar ett helt nytt system för ytavvattning på stora hårdgjorda ytor såsom hamnar, parkeringar och stadsmiljöer. Vi har skapat en dagvattenränna med stor kapacitet som kan anläggas med valfritt fall, från två promille på packad bädd utan understoppning och den kräver ingen under- eller kringgjutning. Resultatet innebär en effektivare avvattning med stort avstånd mellan sandfångsbrunnar och utloppsledningar.

Produktdata och beskrivningstext, se häfte: Qmax Dagvattenränna – QR

Fördelar med ALFA Qmax Dagvattenränna gentemot konventionella avvattningsrännor:

• Ingen undergjutning
• Snabbare och enklare läggning
• 1 Qmax-ledning ersätter 2 ledningar
• Bästa totalekonomi
• Långa avstånd mellan brunnar
• Få utlopp till samlingsledning
• Stora slamfång (valfri storlek)
• Stort avstånd mellan ränndalarna (linjerna i linjeavvattning)
• Bra självrensning vid 2 ‰ fall (Di = 150 mm)
• Stor hydraulisk kapacitet, motsvarande DN 400
• Kan fungera som fördröjningsmagasin, ca 20 m3 /100 m ledning