ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOA), klass I
>
>
ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOA), klass I

ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOA), klass I, är en oljeavskiljare av betong och används i kombination med separat sand- och slamavskiljare.
KOAn är försedd med ett ”filter” över utloppet som effektivt samlar ihop oljedropparna.

Avskiljaren är främst avsedd för oljeförorenat spillvatten. Den är särskilt lämplig för avloppsvatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som exempelvis bildas vid högtrycksspolning eller pumpning. Den kan även användas till dagvatten när det ställs höga krav på reningsgrad.

Avskiljaren är utprovad för klass I enligt SS-EN 858-1. Avskiljaren finns som standard i nominell storlek (NS) 3-30 l/s. Avskiljare med högre kapacitet kan dock erhållas.

ALFA Bensin- och oljeavskiljare (BOA), klass II, är en oljeavskiljare av betong och används i kombination med separat sand- och slamavskiljare.
BOAn har inget filter vilket underlättar skötsel, dock är den inte lika effektiv som KOAn.

Avskiljaren är främst avsedd för oljeförorenat spillvatten från tvättanläggningar eller verkstäder där självspaltande avfettningsmedel används. Den kan även användas till dagvatten från begränsade ytor såsom bränslepåfyllningsplatser och spolplattor.

Avskiljaren är utprovad för klass II enligt SS-EN 858-1. Avskiljaren finns som standard i nominell storlek (NS) 3-40 l/s.

Dimensionering
Den nominella storleken beräknas enligt SS-EN 858-2. Se ”Dimensionering”

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart