ALFA Lågtrycksrör
>
>
ALFA Lågtrycksrör

lagtrycksrorALFA Lågtrycksrör utförs av ALFA standardrör som anpassats för invändigt tryck upp till 0,5 MPa.

Rören är avsedda för tryckledningar. De kan exempelvis användas till ledning mellan pumpstation och högpunkt på avloppsvattennät, råvattenledning till industri eller vattenverk, ledning till värmepumpanläggning eller som tilloppstub för vattenkraftverk.

Rören är utförda enlig Betongrörföreningens branschstandard SS 22 70 00 men med högre krav på fogytor och fogmått för att klara täthetskraven.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart