Rör & Brunnar

>
Rör & Brunnar
ALFA Munkbrunn

ALFA Munkbrunn Brunn för vattennivåreglering Används främst för att reglera vattennivåer i olika uppsamlingsområden, i till exempel dammar. Brunnen tillverkas av brunnsdelar ur ALFA RÖR ABs standardsortiment, detta innebär att konstruktionen är både vattentät och kostnadseffektiv. Övriga normer se ALFAs produktkatalog, sidan 4 i flik 5 ”Avskiljaranläggningar”. Brunnen finns som standard i två utföranden: DN1000 och DN1200 bestående utav bottendel,…

ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn – IDB

ALFA IDB avskiljer slam och flytslam ur dagvattnet innan det infiltreras i markens grusmagasin. Inlopp via ledning eller genom gallerförsedd betäckning. Utlopp sker till utrymme under brunnen på en stor yta av grusmagasinet. Vattnets partikelrening gör att livslängden på infiltrationsanläggningen blir gynnsam. Brunnen är lätt åtkomlig och lätt att tömma. Vid större regnmängder kan magasinet tillfälligt mättas. Genom användande av…

ALFA Provtagningsbrunn

Användningsområde ALFA Provtagningsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock. Brunnen används för att möjliggöra provtagning på utående vatten från exempelvis en avskiljaranläggning. Följande kod och rubrik gäller enl. AMA Anläggning 07: PDB.21 Tillsynsbrunn av betong Produktbeskrivning ALFA Provtagningsbrunn av betong har bottendel med PG-fog för överbyggnad. Röranslutning sker med anslutningstätning. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf…

ALFA Slamavskiljare typ BAGA

Slamavskiljare för hushållsspillvatten, i standardutförande för ett eller två hushåll. Större avskiljare dimensioneras på begäran. Visste du att ... slamavskiljarens konstruktion medför ojämförligt bättre partikelavskiljning än en traditionell 3-kammarbrunn. Men detta är inte allt. Den inbyggda pumpbrunnen kan lätt förses med utloppspump. Genom pumpning fördelas vattnet jämnare över bädden vilket ökar dess livslängd. Färdiga paketlösningar finns med pump, nivåbrytare och…

ALFA Reningsverk typ BAGA Easy

Reningsverk med enkel och beprövad teknik för höggradig rening av hushållsspillvatten. Standardutförande för ett eller två hushåll. Större anläggningar dimensioneras på begäran. Hög reningsgrad – i vårt nordiska klimat Reningsverket klarar och överträffar Naturvårdsverkets krav för hög skyddsnivå enligt allmänna råd NFS 2006:7. Detta gäller även vid provning vid vattentemperatur 8–9°C. Funktion Den patenterade tekniken innebär att när nivån stiger…

Skarvsatser

Skarvsatser används vid längdanpassning av rör, övergång till andra rörtyper och dimensioner eller anslutning till befintliga ledningar. Skarvmuffen är en gummimuff avsedd för skarvning av betongrör Krympmuffen är en plastmatta som monteras genom uppvärmning. Den används främst för skarvning av rör men kan även användas för exempelvis tätning av befintliga cementbruksfogade brunnar. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller…

Anslutningstätningar

ALFA Anslutningstätningar används för röranslutning till bunnar, grövre rör eller andra typer av betongväggar. Anslutningstätningarna är tillverkade av gummi. Slangklämmor till F 911 är tillverkade av syrafast stål enligt SIS 2343. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwgHäfte rör och brunnarTabellSymboler AutoCAD

Alfa Rensbrunn

<strong><a href="http://www.alfaror.se/wp-content/uploads/2015/08/rensbrunn.jpg"><img class="alignright wp-image-85" src="http://www.alfaror.se/wp-content/uploads/2015/08/rensbrunn.jpg" alt="rensbrunn" width="400" height="262" /></a>ALFA Rensbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning.</strong> Brunnen används till täta självfallsledningar för spill och dagvatten. Den används normalt på servisledning vid tomtgräns för rensning med utrustning som kan manövreras från markytan. ALFA Rensbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och röranslutning. Bottendel av betong finns för plast- eller betongrörsanslutning.…

Betäckningar och lock

Betäckningar används till alla typer av brunnar och medger enkelt tillträde vid drift och underhåll av VA-ledningen. Då ytvatten skall avledas används betäckning med galler. Variabla betäckningar är steglöst justerbara i höjdled. Betäckning B A1VE4 har dessutom excentrisk underram som medger anpassning i plan. Betäckningar är i standardutförande tillverkade av gjutjärn och provade för 40 tons belastning enligt SS 124.…

Passdelar

Passdelarnas användningsområde är förhöjningsramar och bottenplattor av betong för nivåreglering till fasta betäckningar, avstängnings- och brandpostanordningar. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwgHäfte rör och brunnarTabellSymboler AutoCAD

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart