Rör & Brunnar

>
Rör & Brunnar
Alfa Standardrör

ALFA standardrör är fogtäta betongrör med eller utan konstruktionsarmering. Standardrören finns oarmerade i dimension DN 150-1000 och med hållfasthetsklass 90-240. Armerade rör tillverkas i dimension DN 600-3000 med hållfasthetsklass 110 och 165. Rör i dimension DN 150-1000 finns med PG-fog och DN 800-3000 finns med MG-fog. Rören är avsedda för täta självfallsledningar till spill- och dagvatten. De används i såväl…

ALFA Vägrör och rörbroar

ALFA Vägrör DN 150-2000 utgörs av ALFA standardrör med komponenter särskilt anpassade för vägtrummor. ALFA Rörbroar tillverkas i dimension DN 2500-3000. Rören används till vägtrummor och rörbroar med täta fogar. Trumögon är anpassade till Vägverkets trafiksäkerhetsplan för vägens sidoområde. Svallisskydd i trummans båda ändar förhindrar genomströmning av kall luft. Detta minskar problem med tjälskador och översvämning till följd av svallisbildning.…

ALFA Lågtrycksrör

ALFA Lågtrycksrör utförs av ALFA standardrör som anpassats för invändigt tryck upp till 0,5 MPa. Rören är avsedda för tryckledningar. De kan exempelvis användas till ledning mellan pumpstation och högpunkt på avloppsvattennät, råvattenledning till industri eller vattenverk, ledning till värmepumpanläggning eller som tilloppstub för vattenkraftverk. Rören är utförda enlig Betongrörföreningens branschstandard SS 22 70 00 men med högre krav på…

Alfa Genomtryckningsrör

ALFA Genomtryckningsrör är fogtäta betongrör med konstruktionsarmering. Rören används till täta ledningar som utförs genom att trycka fram rören genom marken. Vid lämpliga markförhållanden kan därför ledningar anläggas under exempelvis järnvägar och motorvägar utan hinder för trafiken. Rören har en tryckhållfasthet om minst 50 MPa mätt på normkuber. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwgHäfte rör och brunnarTabellSymboler…

Alfa Bantrumma

Alfa Vägrör DN 150-1800 och Alfa Bantrumma DN 600-1600 utgörs av Alfa Standardrör med komponenter särskilt anpassade för trummor till väg och järnväg. Rörbroar tillverkas i dimension DN 2000-3000. Rören används till trummor och rörbroar med täta fogar. Svallisskydd i trummans båda ändar förhindrar genomströmning av kall luft. Detta minskar problem med tjälskador och översvämning till följd av svallisbildning. Alfa…

Alfa Nedstigningsbrunn

ALFA Nedstigningsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning. Brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den ger direkt tillträde till ledningen för inspektion och rensning av anslutande ledningar. Den används som regel vid ledningens brytpunkter, vid förgreningar och dimensionsändringar men också med jämna mellanrum på raka ledningssträckor. ALFA Nedstigningsbrunn av betong har MG-fog för överbyggnad. För röranslutning…

Alfa Tillsynsbrunn

ALFA Tillsynsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning. Brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den är avsedd för inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Den större modellen används när större utrymme erfordras för spolnings- och slamsugningsredskap. Brunnen används exempelvis på ledningssträckor mellan knutpunkter. ALFA Tillsynsbrunn av betong har PG-fog…

Alfa Rensbrunn

<strong><a href="http://www.alfaror.se/wp-content/uploads/2015/08/rensbrunn.jpg"><img class="alignright wp-image-85" src="http://www.alfaror.se/wp-content/uploads/2015/08/rensbrunn.jpg" alt="rensbrunn" width="400" height="262" /></a>ALFA Rensbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning.</strong> Brunnen används till täta självfallsledningar för spill och dagvatten. Den används normalt på servisledning vid tomtgräns för rensning med utrustning som kan manövreras från markytan. ALFA Rensbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och röranslutning. Bottendel av betong finns för plast- eller betongrörsanslutning.…

Alfa Universalbrunn

ALFA Universalbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock. Brunnsdelarna ingår som grundelement i ALFA-sortimentet av tankar, avskiljaranläggningar, reningsanläggningar och pumpstationer. Brunnen kan användas som tät behållare för exempelvis urin- och gödsel vid lantbruk eller till färskvatten vid bevattningsanläggningar. Specialbrunnar kan tillverkas för flödesmätare, luckor och ventiler av olika slag.Överdelen kan förses med ventilationsrör, aluminiumluckor eller annat ingjutningsgods.…

Alfa dag- och dränvattenbrunn

ALFA Dag- och dränvattenbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock. Brunnen finns med eller utan sandfång och den förra kan förses med vattenlås. Brunnarna används för uppsamling och avledning av dagvatten samt vatten från stuprörs- och dränldningar. Vattenlås förhindrar obehaglig lukt från ledningen och att kall luft kommer ned i denna med frysrisk som följd. ALFA Dag-…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart