ALFA Lamelloljeavskiljare – Klass I och II
>
>
ALFA Lamelloljeavskiljare – Klass I och II

ALFA Lamelloljeavskiljare (LOA), klass 2, är en oljeavskiljare av betong kombinerad med sand- och slamavskiljare.

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd ”bypass”-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskiljts.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart