Alfa Nedstigningsbrunn
>
>
Alfa Nedstigningsbrunn

nedstigningsbrunnALFA Nedstigningsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning.

Brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den ger direkt tillträde till ledningen för inspektion och rensning av anslutande ledningar. Den används som regel vid ledningens brytpunkter, vid förgreningar och dimensionsändringar men också med jämna mellanrum på raka ledningssträckor.

ALFA Nedstigningsbrunn av betong har MG-fog för överbyggnad. För röranslutning används PG-fog, MG-fog eller anslutningstätning F910.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart