ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10
>
>
ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10

ALFA Slam- och oljeavskiljare (SOA) är en gravitationsavskiljare av betong.
Avskiljaren är dimensionerad och utförd enligt SNV 1975:10.

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat spillvatten från tvättanläggningar eller verkstäder där självspaltande avfettningsmedel används. Den kan även användas för oljeförorenat dagvatten från begränsade ytor såsom bränslepåfyllningsplatser och spolplattor.

– Brunnsmodell Slam- och oljeavskiljare är dimensionerade för spillvattenflöde
0,12- 1,24 l/s och för dagvattenflöde 1,1-8,6 l/s.
– Rörmodell Slam- och oljeavskiljare är dimensionerade för spillvattenflöde
0,6- 6,3 l/s och för dagvattenflöde 4,1-38,6 l/s.
Större avskiljare kan på begäran erhållas.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart