Alfa Tillsynsbrunn
>
>
Alfa Tillsynsbrunn

tillsynsbrunnALFA Tillsynsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning.

Brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den är avsedd för inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Den större modellen används när större utrymme erfordras för spolnings- och slamsugningsredskap. Brunnen används exempelvis på ledningssträckor mellan knutpunkter.

ALFA Tillsynsbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och röranslutning.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart