ALFA Utjämningsmagasin
>
>
ALFA Utjämningsmagasin

ALFA Utjämningsmagasin är ett genomströmningsmagasin av betong.

Utjämningsmagasin används för att utjämna de kraftigaste flödestopparna i ett avloppsledningsnät. De används exempelvis för att förhindra mark- och källaröversvämningar, chockbelastning på avskiljaranlägningar och reningsverk eller bräddning av obehandlat avloppsvatten.

ALFA Utjämningsmagasin är uppbyggt av prefabricerade moduler. Magasin kan utformas som en enkel ledning eller som ett paket med flera parallella ledningar. De dimensioneras för varje enskilt projekt.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart