ALFA Vattenåtervinning
>
>
ALFA Vattenåtervinning

Alfa Vattenåtervinningsanläggning är en pumpbrunn med sand- och
slamavskiljare av betong.

Anläggningen är avsedd för oljeförorenat spillvatten och installeras för att reducera färskvattenåtergången vid tvättanläggningar för personbil, buss och lastbil.

Anläggningen är dimensionerad för 1,2-14,2 m3 sugbar volym.

Avskiljarna är uppbyggda av betongdelar med MG-fog. Avskiljare av rörmodell är tillverkad av ALFA standardrör i hållfasthetsklass 110. Serviceöppningar är placerade så att rensning och inspektion kan göras utan att gå ned i avskiljaren. Hela botenytan är åtkomlig med sugstav.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart