Betäckningar och lock
>
>
Betäckningar och lock

brunnar_lockBetäckningar används till alla typer av brunnar och medger enkelt tillträde vid drift och underhåll av VA-ledningen.

Då ytvatten skall avledas används betäckning med galler. Variabla betäckningar är steglöst justerbara i höjdled. Betäckning B A1VE4 har dessutom excentrisk underram som medger anpassning i plan. Betäckningar är i standardutförande tillverkade av gjutjärn och provade för 40 tons belastning enligt SS 124. Betäckningar av segjärn samt kvadratiska passramar och gallerlock kan erhållas. Kupolsil med hål för RR-lås kan erhållas.

Lock av betong kan användas när det inte finns krav på körbar betäckning. Lock med hål för RR-låskan erhållas.

Skrapring av polyten används till variabel betäckning för att hindra kringfyllningen att tränga ned i spalten mellan betäckning och överdel.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart