Bypasslösningar
>
>
Bypasslösningar

ALFA Koalescensoljeavskiljare med integrerat slamfång och bypass – KOAIBP

ALFA Koalescensoljeavskiljare bypass, klass I, är en oljeavskiljare av betong med integrerat slamfång, automatisk avstängningsanordning och flödesreglerenhet. Separat sand- och slamavskiljare krävs inte.

Avskiljaren användas i första hand till dagvatten där det ställs höga krav på reningsgrad. Den är också lämplig för vatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som kan bildas vid till exempel högtrycksspolning eller pumpning.

Avskiljarna är utprovade för klass I enligt SS-EN 858-1 och har 99,88% reningsgrad vid gällande provningsförutsättningar, där 4250 mg olja med densitet 850 kg/m3 tillsätts per liter inkommande vatten, så passerar mindre än 5 mg olja per liter utgående vatten.

Övriga normer se ALFAs produktkatalog, sidan 4 i flik 5 ”Avskiljaranläggningar”. OBS! Häftet ej uppdaterat med nedanstående produktblad.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart