Nyheter

>
Nyheter
Avskiljaranläggningar

Häfte 5, Avskiljaranläggningar finns under: Ladda ner – Trycksaker. Häftet ersätter flertal lösblad som tidigare återfunnits under ”Övriga produkter”.

Läggningsanvisningar

Läggningsanvisningar för betongrör och brunnar Modernt ledningsbygge med betongrör Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat  de viktigaste momenten kring rörläggning och brunnsmontage. Vissa produktdata skiljer sig åt beroende på leverantör. Läs mer i häftet (pdf)

12 goda anledningar att välja betong i avloppsledningsnätet

Vi måste sluta exprimentera med vår infrastruktur VA-system skall fungera i 100 år! Avloppssystem i betong är grundläggande i vår infrastruktur. Det är vanligt att våra kommuners avloppsnät till mer än 80% består av betongrör. Redan i mitten av 1800-talet började betongrör användasa och i mer än 150 år har de använts tack vare effektivt byggande, inbyggd styrka och hög…

ALFA Qmax Dagvattenränna

ALFA RÖR AB lanserar ett helt nytt system för ytavvattning på stora hårdgjorda ytor såsom hamnar, parkeringar och stadsmiljöer. Vi har skapat en dagvattenränna med stor kapacitet som kan anläggas med valfritt fall, från två promille på packad bädd utan understoppning och den kräver ingen under- eller kringgjutning. Resultatet innebär en effektivare avvattning med stort avstånd mellan sandfångsbrunnar och utloppsledningar.…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart