Sand- och slamavskiljare
>
>
Sand- och slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong.

Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten och används före fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning

ALFA Sand- och slamavskiljare finns som standard upp till 10,2m3 våtvolym. Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog men med bottendel i ett stycke.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart